\AdminCurrenciesControllerCore

Summary

Methods
Properties
Constants
__construct()
renderList()
renderForm()
processDelete()
processStatus()
processExchangeRates()
initProcess()
initPageHeaderToolbar()
No public properties found
No constants found
checkDeletion()
checkDisableStatus()
processBulkDelete()
processBulkDisableSelection()
No protected properties found
N/A
No private methods found
No private properties found
N/A

Methods

__construct()

__construct() 

renderList()

renderList() 

renderForm()

renderForm() 

processDelete()

processDelete() 

processStatus()

processStatus() 

processExchangeRates()

processExchangeRates() 

Update currency exchange rates

initProcess()

initProcess() 

initPageHeaderToolbar()

initPageHeaderToolbar() 

checkDeletion()

checkDeletion(  $object) 

Parameters

$object

checkDisableStatus()

checkDisableStatus(  $object) 

Parameters

$object

processBulkDelete()

processBulkDelete() 

processBulkDisableSelection()

processBulkDisableSelection()